Stäng
Hem

I april 2021 förvärvade Axel Johnson ytterligare 18 procent av Skincity, vilket innebär att vi nu är helägare i hudvårdsföretaget.

Läs mer om Skincity

Företagsförvärv är en grundläggande del i Axel Johnsons strategi för att bygga och utveckla lönsamma verksamheter.

Vår filosofi är att vara en aktiv och långsiktig ägare som skapar möjligheter för de förvärvade företagen att växa. Vi erbjuder en stimulerande affärsmiljö och ett entreprenörsklimat. Axel Johnson-koncernens struktur möjliggör dessutom förvärv av företag med olika mognadsgrad och storlek, från nystartade bolag med begränsat kassaflöde till multinationella lönsamma bolag.

Genom kunskap, insikter och operationellt inflytande bidrar vi till en hållbar lönsamhets- och värdetillväxt i våra företag. Vi vet hur en förvärvsprocess ska genomföras på ett för alla parter framgångsrikt sätt.

De förvärv som görs i koncernen kan delas in i fyra övergripande grupper:

Nya koncernbolag

Nya koncernbolag inom Axel Johnson skapas både genom förvärv av nya bolag och genom strukturaffärer där befintliga koncernbolag är en del av det nya som skapas.

Arbetet med nya koncernbolag drivs av Axel Johnson. Ett exempel är när koncernbolaget Martin & Servera skapades 2011 genom fusionen av Servera, som ägdes av Axel Johnson och Martin Olsson. Axel Johnson är idag helägare till det fusionerade bolaget. Det senaste koncernbolaget är AxSol, som skapades vid årsskiftet 2019/2020, för att samla våra investeringar inom solenergisektorn. När vi utvärderar nya koncernbolag letar vi efter företag som uppfyller ett antal kriterier. Vi investerar främst i bolag inom handel och tjänster som har Norden som bas. Att ha en stark marknadsposition och möjlighet att expandera är andra viktiga egenskaper. Vi strävar alltid efter en tillräckligt stor ägarandel för att aktivt kunna påverka och utveckla verksamheten.

Tilläggsinvesteringar

Tilläggsförvärv sker i koncernbolagen och drivs av respektive bolag med stöd av Axel Johnson. Axel Johnson International är en internationell industrigrupp med förvärv som primär tillväxtstrategi. Axel Johnson International är den del av Axel Johnson-koncernen som genomför flest tilläggsförvärv.

Tillväxtinvesteringar

Investeringar i mindre och medelstora snabbväxande bolag görs främst inom ramarna för koncernens investeringsbolag Novax. Novax är en långsiktig partner för tillväxtföretag med bevisad affärsmodell och resultatorienterad ledning.

Investeringar i digitala tillväxtbolag

Genom att investera i relativt nybildade snabbväxande digitala bolag är avsikten att genom förnyelse utveckla koncernens verksamhet. Det finns många vägar dit. En kan vara att försöka ta det lilla entreprenörsdrivna startup-bolaget till ett moget marknadsledande koncernbolag. Men det kan också vara att låta de nya idéerna och affärsmodellerna befrukta befintlig verksamhet. Fokus för investeringar är inom mat och handel, och särskilt inom e-handel, betalningslösningar, logistiklösningar, försäljnings- och marknadsföringslösningar och data/analys.

Våra bolag

Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischmarknader. >
Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige. >
Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. >
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag. >
KICKS Group är Nordens ledande skönhetsaktör och består av KICKS och Skincity.
>
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. >
AxSol är Axel Johnsons yngsta bolag, som startades kring årsskiftet 2019/2020 för att samla investeringar inom solenergi >