Stäng
Hem

Axel Johnson lanserade under hösten 2017 Axinsight, ett koncernövergripande samarbete för datadriven affärsutveckling. Projektet syftar till att stärka bolagens förmåga att tillvarata data för att skapa ökad kund- och affärsnytta. Deltar gör Axfood, Dustin, KICKS, Martin & Servera och Åhléns.

Datadriven affärsutveckling är ett område som är strategiskt viktigt för Axel Johnson, och ett område där vi ser tydliga vinster av att våra koncernbolag samarbetar. Syftet med samarbetet är att vi ska bli mer effektiva genom att nyttja gemensam storlek och styrka, ligga i framkant när det gäller kunskap och effektivt dela denna mellan bolagen, och åstadkomma konkreta resultat genom att arbeta transparent och i experimentform i små, snabba flexibla team.

Konsumenter blir mer och mer digitala och ställer allt högre krav på service, bekvämlighet och relevans. För att kunna möta dessa krav måste företagen bli mer datadrivna. Axel Johnson har goda förutsättningar att vara ledande inom datadriven affärsutveckling. Genom vår stora och omfattande verksamhet, och de en miljon kundmötena varje dag, har vi en stor fördel: mycket och bra data. Det finns potential i hela värdekedjan, från kundmötet, via bemanning och interna processer till lager, transporter och inköp.

Axinsight startades i slutet av 2017 med uppdraget att leverera konkreta resultat från start. I ett av experimenten tog teamet cirka 600 miljoner datapunkter från Åhléns. Därefter genomfördes experiment med 30 000 kunder, då det datadrivna förslaget ställdes mot hur Åhléns brukade göra. Det visade sig att det datadrivna alternativet ökade värdet med cirka 20 procent.

Våra bolag

Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischmarknader. >
Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige. >
Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. >
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag. >
KICKS Group är Nordens ledande skönhetsaktör och består av KICKS och Skincity.
>
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. >
AxSol är Axel Johnsons yngsta bolag, som startades kring årsskiftet 2019/2020 för att samla investeringar inom solenergi >