Stäng
Hem

I samarbete med Handels och KTH skapade Axel Johnson under 2017 en idéinkubator, där studenter fick möta koncernens bolag och vidareutveckla idéer som bolagens medarbetare tagit fram.

Då Axel Johnson för första gången arrangerade den interna innovationstävlingen Axlab presenterade koncernens medarbetare 847 olika idéer på hur vi kan utveckla vår verksamhet. De främsta idéerna plockades upp av Axel Johnson och bolagen, som kunde välja att vidareutveckla och implementera dem i sina verksamheter.

Vi startade också ett unikt samarbete med Handels och KTH:s inkubatorer där studenterna, tillsammans med bolagen, fick vidareutveckla några av idéerna som kommit in via Axlab. Under sex månader fick studenterna arbeta vidare med idén, tillsammans med en sponsor från bolagen och handledning från respektive inkubator.

Projektet startade i januari 2017. Läs mer om teamen nedan!

"Entreprenörskap handlar om att hitta problem - inte hitta på problem"

Jakob Östgren

Berätta om er idé!
Grunden till idén var frågan kring koncerninköp, hur inköpschefer skulle samordna inköp med varandra. Från början tänkte vi att det måste finnas bra sätt att samordna med teknik, t.ex. via en app.

Vi fick kontakt med Daniel Svee, upphandlingschef på KICKS. Han förklarade att de ville ha något enklare och att de ville kunna få en överblick över olika paket. Det landade i att de önskade en hemsida där alla kunde se och jämföra olika paket och kunde beställa till bästa pris. Det blev en stor förändring från där vi började.

Projektet är fortfarande pågående så vi får se vad slutresultatet blir.

 

Johan Collin


Berätta om ert team!
Vi träffades på Handels och lärde känna varandra redan första dagen. Nu läser Jakob sista året på Bachelor och Johan är precis klar. Ingen av oss har sysslat med entreprenörskap tidigare men båda två har varit intresserade av det, så när SSE Business Lab tillsammans med KTH:s inkubator och Axel Johnson presenterade den här chansen kände vi båda att det var helt rätt för oss.

Vad har varit roligast under projektet?
Det roligaste var att vi fick napp på vår idé, att folk faktiskt var intresserade av det. Det är också en perfekt möjlighet att tackla ett verkligt problem, inte bara ett påhittat problem som det lätt kan bli i den akademiska världen.

På vilket sätt har Axel Johnsons inkubator hjälpt er?
Fokus har varit på att tänka på problemet först – inte företaget. På så sätt har vi verkligen fått förståelse för att entreprenörskap handlar om att hitta problem – inte hitta på problem.
Vi har också lärt oss hur man pitchar och säljer in en idé. Det har inte funnits några barriärer i projektet, vi fick direkt prata med inköpscheferna och fick en förståelse för deras problem. Det har varit väldigt lärorikt.

Vilket råd skulle ni helst ha gett till er själva för ett år sedan?
Kanske att tänka mer på problemen. Det handlar mycket om att vara vaksam, ifrågasätta saker o ting. Det finns möjligheter överallt. Då kanske man hittar något som kan vara en affärsidé.
Man var mycket mer nervös och tänkte att det finns en viss väg att gå, men nu vet vi att det finns flera vägar.

Var ser ni er själva om fem år?
Vi hoppas båda att vi jobbar med ett projekt där vi varit med i den tidiga uppstartfasen, ett projekt som vi brinner för och bryr oss om. Vill verkligen fortsätta med entreprenörskap,
vi har under det projektet sett att det inte är så svårt som vi trodde innan.

”Vår affärsidé maximerar avkastning och bidrar till en hållbar cirkulär ekonomi.”

 

Sofie Falck

Berätta om er idé!
Utmaningen grundar sig i att komponenter från AxInter idag kasseras av andra anledningar än att de är uttjänta. Vår affärsidé – ”AxInterlife” – skulle möjliggöra för AxInter att förlänga livslängden på de industrikomponenter som koncernen säljer och på så sätt maximera avkastningen samt bidra till en hållbar cirkulär ekonomi.

AxInterlife skulle erbjuda en digital plattform för renoverade, högkvalitativa industrikomponenter. Företaget skulle köpa tillbaka utrustning i behov av reparation och efter reparationen skulle utrustningen säljas vidare till en tredje part.

Vår slutsats blev att konceptet lämpar sig bäst som en ny verksamhet inom AxInter. Förstudien har visat att konceptet är genomförbart inom området Service & Repair. Ett nästa steg är att utreda flertalet verksamheter inom AxInter samt klargöra de framtagna ”key issues”.

Berätta om ert team!
Vi är tre studenter som idag läser vårt sista år på kandidatprogrammet Business and Economics på Handelshögskolan i Stockholm. Vi har alla ett brinnande intresse för entreprenörskap och har under vår studietid på HHS bland annat varit involverade i Entreprenörskapsföreningen där vi varit allt från ordförande, styrelsemedlem till att samtliga gjort internships på olika start-ups i Stockholm.

Jakob Kalbe

Vad har varit roligast under projektet?
Det roligaste var att få ett så stort förtroende och stöd från Axel Johnson. Redan på uppstartsträffen var Mia Brunell Livfors med och presenterade projektet. Därefter fick vi ett enormt stöd av Hans Glemstedt, Head of M&A och Strategy på Axel Johnson International. Han visade ett enormt engagemang och hjälpte till att hänvisa oss till relevanta personer. Det har varit spännande och enormt lärorikt att så pass tidigt i karriären fått genomföra ett självständigt konsultuppdrag för en stor koncern och avslutningsvis få presentera arbetet för såväl AxInters VD, delar av deras ledning, deras hållbarhetschef samt övriga chefer inom koncernen.

På vilket sätt har Axel Johnsons inkubator hjälpt er?
Utan Business Challenge hade vi definitivt inte gjort detta uppdrag för Axel Johnson International under sommaren 2017. Programmet gav oss en språngbräda till att få bolla idéer och komma i kontakt med relevanta personer för att utreda vårt koncept. Initiativet har gett oss nya kunskaper inom AxInters verksamhet och business development, många nya värdefulla kontakter samt ovärderliga erfarenheter.

Martin Wallin

Var ser ni er själva om fem år?
Vi har alla slutfört våra studier, skaffat oss ytterligare arbetslivserfarenhet och är redo att förverkliga drömmen om att starta eget.

Vilket råd skulle ni helst ha gett till er själva för fem år sedan?
Vi hade nog alla med jämna mellanrum behövt bli påminda om att våga tro på oss själv men samtidigt våga ta hjälp av andra i vår omgivning.

”Det absolut roligaste har varit bemötandet!”

Julia Liu, Sara Vitmosse, Patrik William-Olsson, Emelie Lindström, Adam Engström

Berätta om era idéer!
Vi hade två olika idéer som fångades upp av olika delar av Axel Johnson-koncernen. Den första idén var egentligen ganska simpel och handlade om ett koncept för en prenumerationslösning som fångades upp av KICKS marknadschef Gina Azaric.

Den andra idén, som handlade om att fasa ut olika sorters plaster, uppmärksammades av Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij. Vi såg stor potential i att göra ett sånt här projekt inom just Axel Johnson då det finns möjlighet att bygga vidare på det inom koncernen samt att ett familjeägt företag som Axel Johnson har möjligheten att jobba mer långsiktigt än ett börsnoterat företag.

Berätta om ert team!
Vi är fem KTH-ingenjörer från fyra olika linjer på KTH. Julia går tredje året på Industriell Ekonomi-programmet, Sara femte året på Design och Produktframtagning, Patrik femte året på Materialdesign och Emelie och Adam femte året på Energi- och Miljöprogrammet. Vi har samlat så mycket ingenjörskunskap det bara går att få i ett team! Tillsammans bildar vi team Schemakrockarna där det alltid är någon som har lektion.

Vad har varit roligast under projektet?
Vi var alla överens om att det absolut roligaste varit bemötandet, inte bara från Axel Johnson men även från resterande företag i koncernen. Under projektet har vi fått testa på och lära oss mycket som på många sätt är långt från vår vanliga miljö på KTH. Vi har bl.a. fått besöka Åhléns lager i Jordbro där Åhléns logistikchef Svante Lindgren gav oss en väldigt intressant och ögonöppnande visning av lagret och vi har fått diskutera marknadsföring och hållbarhetsfrågor med Axfoods marknadschef Ulf Renée.

På vilket sätt har Business Challenge hjälpt er?
För det första har vi fått lära oss väldigt mycket, vi har diskuterat olika idéer lite överallt på Axel Johnson och fått lära oss mer om många delar av företag som vi aldrig varit i kontakt med tidigare. Under resan har vi även fått en chans att bygga ett kontaktnät med många spännande personer inom Axel Johnson.

Var ser ni er själva om fem år?
Svår fråga! Efter många förvirrade diskussioner, idéer och svar så har vi ingen aning, men ett axplock av intresseområden är allt från management consulting till, start-ups, stålindustri och sustainability consulting.

Vilket råd skulle ni helst ha gett till er själva för fem år sedan?
Att våga kasta sig in i saker! Engagera sig och göra saker utanför skolan är något som är väldigt roligt och givande. Passa på medan man pluggar!