Stäng
Hem

Varje år erbjuder Axel Johnson genom mötesplatsen Axademin sina ledare ett antal seminarier och utbildningar som till exempel styrelseutbildning, finansiella samband och introduktion till nya ledare.

Tre områden ingår i Axademin:

Axiom
Ett unikt ledarutvecklingsprogram för koncernens topptalanger där vi aktivt arbetar med de viktigaste frågorna på våra bolags agenda. Axiom är en viktig del i rekryteringen av rätt kompetenser för att skapa och bibehålla mångfald i våra bolag. Axiom är en aktiv utbildning där du som deltagare konkret arbetar med några av de viktigaste frågorna på våra företags agendor. Du är med och bidrar med din kunskap och dina idéer samtidigt som du själv får nya lärdomar och erfarenheter. Sedan programmet startade 2009 har över 100 deltagare gått programmet. Axiom omfattar utbildning och övningar i bland annat ledarskap, strategi, ekonomi och presentationsteknik.

Seminarier
Ger möjligheter till utveckling inom olika områden – till exempel styrelsekunskap, digital kunskap och finansiella samband – för våra ledare. Våra seminarier är en viktig del av vårt arbete med utveckling av hållbara och nya affärer. Under 2019 räknar vi med att utbilda närmare 1 000 medarbetare inom ovanstående områden.

Möten
Vi talar om de viktigaste globala trenderna tillsammans med våra medarbetare. Vi bjuder in de mest intressanta personerna, både interna och externa liksom svenska och internationella.

Axiom

Axiom är Axel Johnson-koncernens ledarutvecklingsprogram för nya chefer och specialister. Möt två av deltagarna här:

Camilla Penttilä deltog i Axiom år 2017. Hon har arbetat inom Axel Johnson-koncernen sedan 2010, bland annat som marknadschef för Fujifilm Sverige och Norge, som tidigare var en del av koncernen. Idag arbetar Camilla som projektledare inom M&A och strategi för Axel Johnson International.

 För mig gav programmet mycket insikt i vem jag är och vad som krävs för att vara en bra ledare. Alla deltagare genomför ett konkret strategiprojekt åt någon del av koncernen, vilket gav en djupare inblick i ett annat affärsområde och visade på utmaningarna att koordinera ett projekt med personer från olika arbetsplatser. Från projektet tar jag med mig vikten av kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren och att tidigt säkerställa en gemensam bild av projektets leverans.

– Det jag uppskattar mest och verkligen känner att jag haft nytta av i mitt dagliga arbete är det kontaktnät jag fått under programmet samt den ökade kunskapen om koncernen och de olika affärsområdena. Genom hela programmet var det en bra blandning mellan inspirerande föreläsningar, teori och praktiska övningar/utmaningar, jag har fått med mig flera verktyg som jag använder dagligen, säger Camilla Penttilä.

Simon Tideman, Lagerchef på Martin & Servera i Halmstad, instämmer med Camilla i att programmet gett ett värdefullt kontaktnät. Simon, som deltog i programmet 2015, har arbetat inom Martin & Servera i sju år, där han började som inköpare.

– Axiom ger ett fantastiskt nätverk, och det var också det jag uppskattade mest. Programmet är krävande men också väldigt inspirerande och det är fantastiskt kul och lärorikt att få arbeta tillsammans med kollegor från andra delar av koncernen.

Programmet syftar bland annat till att ge insikter om sitt ledarskap men också kunskaper kring projektarbete, presentationsteknik och andra specifika områden som exempelvis finansiella samband.

– Dessutom har det gett mig djupare insikter kring koncernen, ägarstyrningen och de värderingarna som tydligt präglar programmet och de olika verksamheterna, säger Simon Tideman.