Stäng
Hem

Varje år erbjuder Axel Johnson genom mötesplatsen Axademin sina ledare ett antal seminarier och utbildningar som till exempel styrelseutbildning, finansiella samband och introduktion till nya ledare.

Tre områden ingår i Axademin:

Axiom
Ett unikt ledarutvecklingsprogram för koncernens topptalanger där vi aktivt arbetar med de viktigaste frågorna på våra bolags agenda. Axiom är en viktig del i rekryteringen av rätt kompetenser för att skapa och bibehålla mångfald i våra bolag. Axiom är en aktiv utbildning där du som deltagare konkret arbetar med några av de viktigaste frågorna på våra företags agendor. Du är med och bidrar med din kunskap och dina idéer samtidigt som du själv får nya lärdomar och erfarenheter. Sedan programmet startade 2009 har omkring 200 deltagare gått programmet. Axiom omfattar utbildning och övningar i bland annat ledarskap, strategi, ekonomi och presentationsteknik.

Seminarier
Ger möjligheter till utveckling inom olika områden – till exempel styrelsekunskap, digital kunskap och finansiella samband – för våra ledare. Våra seminarier är en viktig del av vårt arbete med utveckling av hållbara och nya affärer.

Möten
Vi talar om de viktigaste globala trenderna tillsammans med våra medarbetare. Vi bjuder in de mest intressanta personerna, både interna och externa liksom svenska och internationella.

 

Här nedan kan du läsa intervjuer med några av de tidigare deltagarna i Axiom:

"Allt handlar om människor och förtroende"

Christian Lund har mer än tio års erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Idag arbetar han på RCO, där han leder ett team på 15 personer inom service, support, utbildning och teknisk försäljning. Han gick Axiom-programmet 2018, och sökte på uppmaning av sin chef, som tyckte att det skulle vara ett logiskt nästa steg i hans karriär.

”Jag lockades av nätverksmöjligheterna”, säger han. ”Det har varit fantastiskt att träffa alla dessa talanger. Jag har lärt mig mycket om andra företag, men det har framför allt bekräftat att företag handlar om människor. ”

Christian säger att han lärt sig mycket om ledarskap, hur man pratar med sitt team och hur man sätter upp mål. ”Vi har fått lyssna till flera väldigt duktiga talare, men jag har också lärt mig mycket av de andra deltagarna och de frågor de ställde. Det gör kunskapen mer konkret eftersom du får se samma sak ur olika perspektiv. ”

Och idéerna gör redan skillnad i hans dagliga arbete. ”En av de saker jag testat är att låta teamet vara problemlösarna”, säger han. ”Jag kan stödja, men de behöver ibland skapa lösningen. Och de måste lita på att jag litar på dem. ”

Vem är rädd för digitalisering?

Åsa Iderbring har arbetat på KICKS i över tio år. Hon började som inköpare för KICKS och Åhléns, men efter att företagen delades upp 2011 arbetade hon enbart för KICKS. Genom Axel Johnsons lansering av Axbeautyhouse i december 2018 blev hon nordisk inköpschef i sina kategorier för både KICKS och Åhléns.

”Det är väldigt spännande inom detaljhandeln just nu”, säger hon. ”Kundbeteenden förändras och i och med digitaliseringen behöver vi skapa något mer för att locka kunderna till butiken. Det går väldigt snabbt och du kan se andra företag som kämpar. De fysiska butikerna tappar i trafik.”

Ett tema inom Axiom-programmet har hon omedelbart kunnat tillämpa i sitt arbete: idén om att bygga ett samhälle och ett syfte. ”Jag har reflekterat mycket över dessa saker eftersom vi kunde hitta ett syfte för vår dagliga personal på KICKS och Åhléns och få dem att känna sig del av denna gemenskap. Jag tycker att det är så inspirerande. ”

Hon säger att hon hade stora förväntningar på programmet eftersom hon hade hört mycket om det från kollegor. ”Men det överträffade mina förväntningar, speciellt resten av gruppen,” säger hon. ”Det har varit fantastiskt att få lära känna alla dessa människor som delar samma utmaningar hos olika företag.”

Hon säger att hon också har lärt sig mer om ledarskap, särskilt hur man når, leder och inspirerar de unga i sitt team, som står på frontlinjen när konsumentbeteende förändras. ”Vi har talat mycket om det personliga mötet och värdet av relationer. Det är framtiden. Många är rädda för digitalisering och vad det kommer att medföra, men vår verksamhet kommer fortfarande att möta människor”.

"En explosion av idéer"

För Katri Hopeakoski, som leder ett tekniskt säljteam på tolv personer hos SKS Mekaniikka Oy, som är en del av Axel Johnson International sedan 2018, har Axiom-programmet varit en intensiv upplevelse. ”Det blir som en explosion av idéer från människor som arbetar på olika områden”, säger hon.

En av överraskningarna hittills har varit att få se förändringshastigheten i detaljhandeln jämfört med tung industri. ”Det är galet hur snabbt detaljhandeln behöver anpassa sig”, säger hon. ”Du måste vara modig och prova nya saker. Du kan göra ett misstag, men då måste du försöka igen. Och prova olika saker samtidigt. ”

Katri, som har en affärs- och kommunikationsbakgrund, säger att ett av hennes mål var att få en introduktion till Axel Johnson International. ”Jag var också särskilt intresserad av digitalisering, framtidens ledarskap och transformationen av affärsmodeller. Vi är en mycket traditionell bransch där informationen kommer uppifrån”, säger hon. ”Jag vill få fler involverade och dela information – bli mer transparent så att alla vet vad våra mål är, till exempel.”

En av de roligaste sakerna med Axiom uppger hon är alla goda idéer hon fått från de andra deltagarna. ”Du kan vara i ett helt annat företag, men du har fortfarande kunder, du har säljare, du har anställda”, konstaterar hon. ”Grunderna är desamma.”

"Du måste ta in andra perspektiv"

Abed ”Abbe” El-Aaraj har arbetat inom detaljhandeln i närmare 30 år, varav de senaste nio åren på Willys. I sin nuvarande roll som marknadsansvarig har han bland annat ansvarat för att lansera e-handel på Willys.

Abbe hade känt till Axiom-programmet ett tag, då en av hans kollegor förra året övertalade honom att det var något han borde göra både för sitt nätverk och för att ta nästa steg i sin karriär. Idag är han glad att han tog chansen.

”Det har varit väldigt bra presentationer från företagets ledare över deras visioner, idéer och erfarenheter”, säger han. ”Jag har också lärt mig mycket av andra människor och deras erfarenheter inom Axel Johnson”.

”Jag har jobbat med mat hela mitt liv. Men inom Axel Johnson har vi bolag inom vitt skilda branscher, alltifrån mode till lyftkranar. Det är intressant att höra andra historier, inte bara mathistorier. ”

Efter Axiom är han redo att tillämpa det han lärt sig på sitt dagliga arbete. ”Det är inte bara att sitta här i tre dagar och sedan gå tillbaka till ditt normala schema och rutiner. Du måste reflektera över vad du har lärt dig. Jag lär mig något varje dag på jobbet, men här måste du ta in andra perspektiv, sådant som du inte lär dig på jobbet. Jag gillar det.”

"Axiom ger ett fantastiskt nätverk"

Camilla Penttilä deltog i Axiom år 2017. Hon har arbetat inom Axel Johnson-koncernen sedan 2010, bland annat som marknadschef för Fujifilm Sverige och Norge, som tidigare var en del av koncernen. Efter att ha arbetat som projektledare inom M&A och strategi för Axel Johnson International började hon år 2020 som Senior Project Manager på Axel Johnson, med fokus på området måltidslösningar.

 För mig gav programmet mycket insikt i vem jag är och vad som krävs för att vara en bra ledare. Alla deltagare genomför ett konkret strategiprojekt åt någon del av koncernen, vilket gav en djupare inblick i ett annat affärsområde och visade på utmaningarna att koordinera ett projekt med personer från olika arbetsplatser. Från projektet tar jag med mig vikten av kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren och att tidigt säkerställa en gemensam bild av projektets leverans.

– Det jag uppskattar mest och verkligen känner att jag haft nytta av i mitt dagliga arbete är det kontaktnät jag fått under programmet samt den ökade kunskapen om koncernen och de olika affärsområdena. Genom hela programmet var det en bra blandning mellan inspirerande föreläsningar, teori och praktiska övningar/utmaningar, jag har fått med mig flera verktyg som jag använder dagligen, säger Camilla Penttilä.

Simon Tideman, Platschef på Martin & Servera i Halmstad, instämmer med Camilla i att programmet gett ett värdefullt kontaktnät. Simon, som deltog i programmet 2015, har arbetat inom Martin & Servera sedan 2011.

– Axiom ger ett fantastiskt nätverk, och det var också det jag uppskattade mest. Programmet är krävande men också väldigt inspirerande och det är fantastiskt kul och lärorikt att få arbeta tillsammans med kollegor från andra delar av koncernen.

Programmet syftar bland annat till att ge insikter om sitt ledarskap men också kunskaper kring projektarbete, presentationsteknik och andra specifika områden som exempelvis finansiella samband.

– Dessutom har det gett mig djupare insikter kring koncernen, ägarstyrningen och de värderingarna som tydligt präglar programmet och de olika verksamheterna, säger Simon Tideman.