Stäng
Hem

Den röda tråden i Axel Johnsons historia är förändringskraften – förmågan och viljan att utveckla nya affärer. Som familjeföretag i femte generationen har vi en väl grundad trygghet i att möta förändring – vi förstår att den behövs, och att vi ständigt behöver förflytta oss, men vi förstår också vad det kräver av våra medarbetare och våra kunder. De bästa affärerna bottnar i förtroende, passion och ett starkt engagemang som ägare. Vår främsta styrka är vår långsiktighet. Vi har tålamod med det som är långsiktigt rätt, även om det går långsamt, men är också otåliga att förändra det som är fel och går långsamt. Vi kan ta beslut som är obekväma idag, men som vi vet gynnar oss på sikt.

Familjeägda företag har en unik möjlighet att vara en positiv förändringskraft i samhället. Familjeföretaget har mänskliga ägare med ansikten, som riskerar inte bara sitt kapital utan namn och rykte. Det ger en närvaro, en snabbhet och en möjlighet till kraftsamling. Vad vi gör, varje dag, har en djup inverkan på människors vardag. Vi skapar arbeten. Allt detta har ett värde för oss som familjeföretag.