Stäng
Hem

467

idéer lämnades in av Axel Johnsons medarbetare under Axlab 2018!

 

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner, som alltid drivits framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab, vår egen innovationsplattform, för att fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare.

Vad?
Axlab är en plats för förnyelse i form av en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare inom Axel Johnson-koncernen. Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive koncernbolags vd.

Syfte?
Syftet med Axlab är att få fram idéer som skapar framtida kundvärde. Vi vill öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Det är våra medarbetare som kan verksamheterna bäst och genom Axlab har alla möjlighet att påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Se filmen från draknästet 2018:

Om Axlab

Mia Brunell Livfors, VD, Axel Johnson

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara relevant för kunderna. Med Axlab vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. För våra medarbetares del är det här en konkret möjlighet att vara med och påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att vi kunde teleportera oss.