Stäng
Hem

467

idéer lämnades in av Axel Johnsons medarbetare under Axlab 2018!

 

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner, som alltid drivits framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab, vår egen innovationsplattform, för att fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare.

Vad?
Axlab är en plats för förnyelse i form av en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare inom Axel Johnson-koncernen. Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive koncernbolags vd.

Syfte?
Syftet med Axlab är att få fram idéer som skapar framtida kundvärde. Vi vill öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Det är våra medarbetare som kan verksamheterna bäst och genom Axlab har alla möjlighet att påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Se filmen från draknästet 2018:

Röster om Axlab

Mia Brunell Livfors, VD, Axel Johnson

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara relevant för kunderna. Med Axlab vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. För våra medarbetares del är det här en konkret möjlighet att vara med och påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att vi kunde teleportera oss.

 

Pia Anderberg, direktör HR och förnyelse, Axel Johnson

Hur uppstod idén till Axlab?
I många stora bolag upplevs avståndet mellan ledningen och övriga medarbetare stort. Axel Johnson var inget undantag. Vi ville skapa ett snabbspår där alla de medarbetare som dagligen träffar våra kunder kan nå vår yttersta ledning och framföra sina tankar och idéer. Vi ville också skicka en stark signal att vi står för våra värderingar – att vi vågar pröva nya idéer och ger frihet och ansvar till våra medarbetare.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att människor började lyssna på varandra bättre. Generellt är vi alldeles för duktiga på att prata, och inte lika duktiga på att lyssna. Jag tror att mycket tråkigt som händer i världen hade kunnat undvikas då.