1873

Axel Johnson grundas

Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren Axel Johnson grundar A. Johnson & Co, en agentur- och kommissionsaffär på Lilla Nygatan i Gamla stan i Stockholm. Företaget grundas i en tid då teknik och ekonomi går framåt i Sverige. Emigrationen till Nordamerika ökar stadigt, och freden och de förbättrade kommunikationerna med järnvägar och ångfartyg underlättar folkvandringen. Det är ur handelsföretaget A. Johnson & Co som Axel Johnson-koncernen växer fram.

FÖRSTA GENERATIONEN:
Grundaren 1873–1910
Axel Johnson lägger grunden med handelsföretaget A. Johnson & Co och affären kretsar kring export av järn och import av kol.
1883

Axel Johnson räddar Avesta Jernverk

Järnhantering har bedrivits i Avesta sedan 1500-talet och i slutet av 1800-talet har Avesta Jernverk vuxit till en storindustri. Men trots de förbättrade kommunikationerna med järnvägar hamnar järnverket i kris. Vid rekonstruktionen 1883 går A. Johnson & Co in som delägare och 1905 tar företaget över verket helt. Affären lägger grunden för A. Johnson & Co:s export av järn och import av kol.

1890

Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundas

Kolaffärerna för företaget in i rederibranschen och Rederiaktiebolaget Nordstjernan som bildas expanderar snabbt. Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grundarens hustru, blir rederiets första fartyg och grunden till Johnson Line läggs. I början av 1900-talet ökar Nordstjernans reguljära trafik med ångfartyg till Sydamerika. Därmed ökar även den svenska exporten till Argentina, Brasilien och Uruguay drastiskt.

1910

Generalkonsuln tar över

Axel Johnson avlider och hans äldste son Axel Ax:son Johnson, även kallad Generalkonsuln, tar över firman. Generalkonsuln blir samtidigt chef för Rederiaktiebolaget Nordstjernan. När första världskriget bryter ut påverkas handeln av sjökrigföringen. Koncernen expanderar kraftigt och som chef för A. Johnson & Co bygger Generalkonsuln bland annat upp Nynäs Petroleum och arbetar för utvecklingen av Avesta Jernverk. 1936 köps en serie verkstadsföretag, däribland Karlstads Mekaniska Werkstad.

ANDRA GENERATIONEN:
Industrialisten 1910–1958
Axel Ax:son Johnson, även kallad Generalkonsuln, expanderar koncernen kraftigt. 1936 köps en serie verkstadsföretag, däribland Karlstads Mekaniska Werkstad.
1928

Modern flotta, oljeraffinaderi och vägbolag

De ångdrivna fartygen säljs av och Johnsonlinjen har världens första dieseldrivna oceanflotta. Som ett led i detta bygger Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson 1928 Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn för att förse fartygen med diesel. Asfalt- och vägbolag förvärvas för att tillvarata nya affärsmöjligheter.

1958

Tredje generationen tar över

Kalla kriget är i full gång. I Sverige, som klarat andra världskriget relativt bra genom sin uttalade neutralitet, får välfärden ett kraftigt uppsving och industrin går på högvarv med en omfattande export till de krigsdrabbade länderna. Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson avlider och lämnar efter sig över 100 bolag. Rederiaktiebolaget Nordstjernan blir stiftelseägt och tillförs huvuddelen av Johnsonkoncernen. Det stora företaget delas i två delar och sonen Axel Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören, tar över som koncernchef i Nordstjernan och i handelsbolaget A. Johnson & Co. Han expanderar koncernen som nu blir ett internationellt handelsföretag som både marknadsför koncernens produkter i världen och bedriver egen handel med råvaror och industriprodukter. Bergsingenjören bygger upp den amerikanska verksamheten, Axel Johnson Inc, som i dag är en fristående systerkoncern.

TREDJE GENERATIONEN:
Internationalisten 1958–1982
Axel Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören, omvandlar handelsföretaget A. Johnson & Co till ett internationellt handelsföretag.
1971

Antonia börjar i företaget

Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia börjar arbeta i firman. Innan hon knyts till familjeföretaget bedriver hon studier vid Radcliffe College i USA och tar en filosofie kandidat-examen i ekonomi och psykologi vid Stockholms universitet. Under hennes tid omvandlas Axel Johnson-koncernen till en av Sveriges ledande handelskoncerner. Under 1970-talet bildas frukt- och grönt-företaget J S Saba och i USA byggs en industrikoncern upp, det bolag som i dag heter Axel Johnson Inc. Antonia blir 1989 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, precis som sin far och farfar.

1979

Ny vd

Göran Ennerfelt blir vd efter Bergsingenjören Axel Ax:son Johnson. Göran kommer till Axel Johnson redan 1966 och är både direktör och vice vd innan han tar över vd-posten.

1982

Antonia blir ordförande

Rederiaktiebolaget Nordstjernan omstruktureras och affärssamverkan mellan Nordstjernan och A. Johnson & Co minskar successivt. Antonia Ax:son Johnson blir ordförande i A. Johnson & Co. Med internationell handel och distribution som bas bygger Antonia tillsammans med Göran Ennerfelt en ny kärnverksamhet inom handel, med inriktning på den nordiska marknaden. All handel och distribution med olja, malm, metaller och stål avvecklas.

FJÄRDE GENERATIONEN:
Affärskvinnan 1982–
Under Antonia Ax:son Johnsons tid har Axel Johnson-koncernen omvandlats till en av Sveriges ledande handelskoncerner.
1988

Satsning på konsumenthandel och omstruktureringar

Under senare delen av 1980-talet går Sverige in i en ekonomisk högkonjunktur. A. Johnson & Co byter namn till Axel Johnson och förvärvar Saba Gruppen med bland andra Åhléns, Dagab, Hemköp, B&W och Saba Trading. Koncernens inriktning mot detaljhandel tar fart på riktigt. 1994 omstruktureras Sabakoncernen – Åhléns renodlas, och Servera bildas genom en sammanslagning av Dagab storkök och delar av KF:s verksamhet. Grunden till Axfood läggs.

1990

”Det goda företaget”

1989 åker Antonia till Holland tillsammans med Percy Barnevik på ABB och 40 andra företagsledare från hela världen. De diskuterar frågor om miljö och hållbar utveckling. Detta eftersom FN inför Rio-konferensen, som hålls 1992, eftersöker näringslivets tankar kring frågorna. Mötet slutar i succé och Antonia åker hem inspirerad och full av förändringsvilja. 1990 instiftar hon begreppet ”Det goda företaget” med fokus på kvalitet, miljö och hälsa.

1993

Stiftelse för miljö och utveckling

I 1990-talskrisen kämpar Axel Johnson-koncernen för sin överlevnad och frågor om hållbar utveckling hamnar ännu längre bak i chefernas medvetande. För att säkra frågornas fortlevnad bestämmer sig Antonia för att starta en stiftelse. 1993 registreras Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, med uppgift att stödja vetenskaplig forskning kring hållbar utveckling och den forskningens praktiska tillämpning.

1999

Investerar i tillväxtföretag

Efter den ekonomiska krisen i början på 1990-talet tar Sveriges tillväxt fart igen. Novax bildas och blir plattformen för investeringar i tillväxtföretag som DesignTorget, Bevakningstjänst och WeSC. Novax är i dag Axel Johnsons helägda investeringsbolag som investerar i och utvecklar tillväxtföretag inom detalj- och servicehandeln, tjänstesektorn, varumärken och business-to-business.

2000

Axfood tar form

Axfood bildas genom sammanslagningar av Hemköpskedjan, Dagab och D-gruppen. Willys expansion startar och blir en rikstäckande kedja. I dag är Axfood ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln och driver butikskedjorna Hemköp, Willys, Willys Hemma, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs.

2001

AxFast blir systerkoncern

Fastighetsbolaget AxFast köps ut ur Axel Johnson och blir en framgångsrik systerkoncern.

2005

Fjärde och femte generationen

Under sin mer än 140 år långa historia har Axel Johnson-koncernen skiftat skepnad och hur koncernen kommer att se ut i framtiden vet ingen säkert. Med en gemensam kultur och värdegrund fortsätter människorna inom koncernen att bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter. Och fortsätter att tro på familjeföretaget som ägarform för goda och långsiktiga affärer. I dag arbetar två generationer tillsammans med att utveckla Axel Johnson-koncernen. Antonia Ax:son Johnson omges här av döttrarna Caroline Berg, Sophie Mörner och Alexandra Mörner, sonen Axel Mörner samt maken Göran Ennerfelt.

2006

Nya förvärv

Axel Johnson Internationalköper en rad teknikhandelsföretag. Axel Johnson blir huvudägare i Mekonomen Group. Svensk Bevakningstjänst blir ett helägt koncernbolag till Axel Johnson.

2012

Martin & Servera bildas

Martin Olsson och Servera fusioneras och bildar Martin & Servera.

2013

Mångfaldsprogrammet Axelerate initieras

Satsningen ska öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnson-koncernen.

2014

Ägarskapet i svensk Bevakningstjänst avslutas

Efter 15 år som ägare i Svensk Bevakningstjänst, med en genomsnittlig tillväxttakt på 20 procent per år, säljs bolaget till den nordiska säkerhetskoncernen Nokas.