Vår historia

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor. Snart blev export av järn och import av kol grunden för Axel Johnsons expansion. I dag har familjeföretaget utvecklats till en koncern med inriktning mot handel och tjänster i Europa.

140 år med Axel Johnson

Klicka på bilden och läs mer om Axel Johnsons historia.

Grundaren

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor, A. Johnson & Co, på Lilla Nygatan i Stockholm. Grunden för företagets expansion blev export av järn och import av kol. Kolaffärerna var det som förde företaget in i rederibranschen och 1890 bildades Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Järnaffärerna ledde så småningom till att Axel Johnson förvärvade aktiemajoriteten i Avesta Jernverk år 1905. När Axel Johnson avled 1910 fick äldste sonen Axel, då knappt 35 år gammal, överta en betydande förmögenhet, ett handelshus, ett rederi och ett järnverk.

Industrialisten

Axel Ax:son Johnson kallades Generalkonsuln och under hans ledning expanderade koncernen kraftigt. Bland annat skapade han världens första helt motordrivna oceanflotta och Skandinaviens första oljeraffinaderi. Vid Generalkonsulns bortgång 1958 lämnade han till sin äldsta son Axel ett hundratal företag med över 22 000 anställda och med en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

Internationalisten

1958 delades det stora företaget i två delar, A. Johnson & Co och Nordstjernan AB, båda under ledning av Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson. Under Bergsingenjörens tid växte A. Johnson & Co ytterligare. Han expanderade koncernen som nu blev ett internationellt handelsföretag som både marknadsförde koncernens produkter i världen och bedrev egen handel med råvaror och industriprodukter. Under sjuttiotalet bildades frukt- och grönt företaget J S Saba och i USA byggdes en industrikoncern upp, det bolag som idag heter Axel Johnson Inc.

Affärskvinnan

Antonia Ax:son Johnson efterträdde sin far 1982 som styrelseordförande i A. Johnson & Co. A. Johnson & Co, sedermera Axel Johnson AB, genomgick i slutet av 80-talet en strukturomvandling, då all handel och distribution med olja, malm, metaller och stål avvecklades. Internationell handel och distribution var fortfarande basen i verksamheten men en ny kärnverksamhet byggdes upp inom svensk detalj- och dagligvaruhandel. I och med att Saba Gruppen förvärvades 1988 blev namn som Dagab, Hemköp och Åhléns en del av Axel Johnson koncernen.

Ny generation

Sedan år 2015 är Caroline Berg, dotter till Antonia Ax:son Johnson, ordförande i Axel Johnson. I dag är således fjärde och femte generationerna verksamma i företaget och den gemensamma kulturen och värdegrunden är präglad av respekt för människor, affärer och relationer. Axel Johnson-koncernen har skiftat skepnad under sin mer än 140 år långa historia. Hur koncernen kommer att se ut i framtiden vet ingen säkert. Med en gemensam kultur och värdegrund fortsätter vi inom Axel Johnson koncernen att bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter. Och vi fortsätter att tro på familjeföretaget som ägarform för goda och långsiktiga affärer.

Axel Johnson-koncernen är verksam i fjärde och femte generationerna. Antonia Ax:son Johnson omges här av döttrarna Sophie Mörner, Caroline Berg och Alexandra Mörner, sonen Axel Mörner samt maken Göran Ennerfelt.