Organisation

Axel Johnson arbetar med en decentraliserad organisation där resurser och operativt ansvar finns i respektive koncernbolag.

Möt vår:

Styrelse
Ledning


Varje bolag inom koncernen ansvarar för sin egen resultatutveckling, kapitalbindning och medarbetarförsörjning. Samverkan mellan Axel Johnson som ägare och koncernbolagen präglas av tydliga operationella krav i kombination med ett stort engagemang och närhet till affären. Axel Johnsons värdegrund och långsiktighet utgör en viktig plattform för hela koncernen.

Vid förvärv av nya verksamheter läggs stor vikt på bolagens långsiktiga lönsamhet och expansionsmöjligheter. Axel Johnson strävar alltid efter en tydlig ägarposition för att aktivt kunna påverka och utveckla verksamheten. Därigenom kan bolagen tillföras värdefulla nätverk med ingående kunskaper inom handel och tjänster tillsammans med god finansiell kompetens och en internationell utblick.

Axel Johnson har en stor mängd företag inom sina sju koncernbolag; Axel Johnson InternationalKicksMartin & ServeraNovax,  Åhléns, de två delägda och börsnoterade bolagen Axfood och Dustin.