Förvärv och nya verksamheter

Företagsförvärv är en grundläggande del i Axel Johnsons strategi för att bygga och utveckla lönsamma verksamheter. Vår filosofi är att vara en aktiv och långsiktig ägare som skapar möjligheter för de förvärvade företagen att växa. Vi erbjuder en stimulerande affärsmiljö och ett entreprenörsklimat. Axel Johnson-koncernens struktur möjliggör dessutom förvärv av företag med olika mognadsgrad och storlek, från nystartade bolag med begränsat kassaflöde till multinationella lönsamma bolag.

Vi tror på familjeföretaget som en god ägarform och vi har lång erfarenhet av att bygga och utveckla företag. Genom kunskap, insikter och operationellt inflytande bidrar vi till en hållbar lönsamhets- och värdetillväxt i våra företag. Över de senaste tio åren har vi inom koncernen förvärvat över 60 bolag. Vi vet hur en förvärvsprocess ska genomföras på ett för alla parter framgångsrikt sätt.

De förvärv som görs i koncernen kan  delas in i fyra övergripande grupper:

  • Nya koncernbolag
  • Tilläggsinvesteringar
  • Tillväxtinvesteringar
  • Startup-investeringar


Nya koncernbolag

Nya koncernbolag inom Axel Johnson skapas både genom förvärv av nya bolag och genom strukturaffärer där befintliga koncernbolag är en del av det nya som skapas.

Företagsförvärv är en grundläggande del i Axel Johnsons strategi för att bygga och utveckla lönsamma verksamheter. Vår filosofi är att vara en aktiv och långsiktig ägare som skapar möjligheter för de förvärvade företagen att växa. Vi erbjuder en stimulerande affärsmiljö och ett entreprenörsklimat. Axel Johnson-koncernens struktur möjliggör dessutom förvärv av företag med olika mognadsgrad och storlek, från nystartade bolag med begränsat kassaflöde till  multinationella lönsamma bolag.

Arbetet med nya koncernbolag drivs av Axel Johnson. Ett exempel är Mekonomen Group, där vi blev huvudägare 2006 genom förvärv av 29 procent av aktiekapitalet (ägarandel idag; cirka 26 procent). Ett annat exempel är när koncernbolaget Martin & Servera skapades 2011 genom fusionen av Servera, som ägdes av Axel Johnson och Martin Olsson. Axel Johnson äger idag 70 procent av det fusionerade bolaget. Det senaste koncernbolaget är Dustin, där Axel Johnson idag äger 25 % procent av aktierna. När vi utvärderar nya koncernbolag letar vi efter företag som uppfyller ett antal kriterier. Vi investerar främst i bolag inom handel och tjänster som har Norden som bas. Att ha en stark marknadsposition och möjlighet att expandera är andra viktiga egenskaper. Vi strävar alltid efter en tillräckligt stor ägarandel för att aktivt kunna påverka och utveckla verksamheten.

Tilläggsinvesteringar

Tilläggsförvärv sker i koncernbolagen och drivs av respektive bolag med stöd av Axel Johnson. Axel Johnson International är en internationell teknikhandelskoncern med förvärv som primär tillväxtstrategi. Axel Johnson International är den del av Axel Johnson-koncernen som genomför flest tilläggsförvärv. Mennens, Forszi-Tech, GISAB, Trans-Auto och Acorn Industrial Services är några exempel på företag som nyligen blivit en del av Axel Johnson International och ytterligare stärkt teknikhandelgruppens erbjudande. Andra exempel på tilläggsförvärv är Axstores förvärv av den norska skönhetskedjan Esthetique som nu är en integrerad del av Kicks samt Martin & Serveras förvärv av dryckesgrossisten Galatea.

Mekonomen Groups förvärv av Meca och Sørensen og Balchen har varit viktiga pusselbitar i Mekonomen Groups arbete med att konsolidera den nordiska bildelsmarknaden.

Tillväxtinvesteringar

Investeringar i mindre och medelstora snabbväxande bolag görs främst inom ramarna för koncernens investeringsbolag Novax. Novax är en långsiktig partner för tillväxtföretag med bevisad affärsmodell och resultatorienterad ledning. Exempel på företag där Novax är ägare är Filippa K, RCO, Medius och Concept. Under 2015 investerade Novax även i Academic Work och ApoEx.

Investeringar i nystartade bolag

En förutsättning för att koncernen ska göra investeringar i nystartade bolag är att de kan utgöra starka komplement till koncernens övriga verksamhet. Majoriteten av den här typen av investeringar sker genom D-Ax, en investeringsverksamhet inriktad på digitala företag i uppstartsfas. Fokus är att investera i bolag som genom nya digitala innovationer skapar hävstång mellan nätet och den fysiska marknaden.