Finansiell information

Nedan finner du Axel Johnsons årsredovisningar, i vilka du kan ta del av koncernens finansiella information.

Flerarsoversikt_sve