Om Axel Johnson

Familjeföretaget Axel Johnson grundades 1873 och drivs nu i fjärde och femte generationen. Vi möter dagligen en miljon kunder som köper koncernbolagens varor och tjänster.

Axel Johnson-koncernen

Axel Johnson-koncernen består i dag av Axel Johnson International, Åhléns, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25 %). Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Antal anställda i hel- och delägda bolag:
cirka 20 000
Nettoomsättning:
cirka 84 miljarder SEK (2016)

Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden, med tyngdpunkt i Norden. Tillsammans har våra verksamheter ca 20 000 anställda och vi är handelspartner med tusentals företag över hela världen. År 2016 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 84 miljarder kronor. Det gör Axel Johnson till ett av Nordens största företag inom handel och tjänster. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt. Det är en företagstradition Axel Johnson bygger vidare på.

Axel Johnson har en stor mängd företag inom sina sju koncernbolag.

Axfood erbjuder, med egna butikskedjor eller via franchisetagare, matvaror till stora delar av Sveriges befolkning.

Axel Johnson International är ett teknikhandelsföretag med verksamhet i hela Europa. Genom ett stort antal bolag i marknadsledande positioner distribuerar koncernen industri- och konsumentprodukter till företagskunder.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster, och löser företags IT-utmaningar och gör IT tillgängligt, genom ett erbjudande av cirka 200 000 produkter till konkurrenskraftiga priser och med en snabb och effektiv distribution i hela Norden.

Kicks är Nordens ledande kosmetikkedja med ett brett sortiment inom makeup, doft, hudvård och hårvård. I dag finns totalt cirka 250 butiker i Sverige, Finland och Norge.

Martin & Servera möter konsumenten som grossist till restauranger, personalmatsalar, sjukhus och skolor.

Novax investerar i tillväxtföretag som söker en partner för att växa. Designtorget, Filippa K, RCO, ApoEx och Academic Work är några av de nuvarande investeringarna.

Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med cirka 70 varuhus över hela Sverige.

Affärsidé

Vår affärsidé är att framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster i Norden och övriga Europa för att både företag och människor ska växa.

Vision

Vi ska ha en ledande position på våra marknader och våra företag ska driva och leda utvecklingen inom sina branscher. Genom våra verksamheter vill vi vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.

Vår riktning framåt

Tillväxt
Grunden till koncernens framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi bygger och utvecklar affärer, vilket ger våra bolag goda förutsättningar att växa över tid. Därtill arbetar vi med satsningar på nya verksamheter genom förvärv och investeringar i tillväxtföretag.

Medarbetare
Vi tror på växtkraft för både människor och företag. Vi har stort förtroende för våra medarbetare och chefer samtidigt som vi förväntar oss ett stort ansvarstagande. Våra medarbetare har kunskapen, kompetensen och idéerna som utvecklar och förbättrar våra verksamheter.

Hållbart företagande
Vårt arbete med hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma affärer och en viktig del av koncernens affärsvision att bidra positivt till de samhällen där vi verkar. För Axel Johnson handlar hållbart företagande om att minimera den negativa påverkan från koncernens verksamheter och samtidigt bidra till både affärs- och samhällsnyttan.

Värderingar

Axel Johnsons värderingar genomsyrar allt vi gör. Det handlar om vad vi tror på och hur vi gör saker. Värdegrunden består av fyra byggstenar:

Vad vi tror på:
Vi sätter kunden främst.
Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare.
Vi prövar nya idéer och förändrar oss.
Vi bygger och utvecklar hållbara affärer.

Vilket ska leda till:
Attraktiva kunderbjudanden som skapar tillväxt och värden.
Engagerade medarbetare som växer tillsammans med våra verksamheter.
Att vi ligger i framkant och utvecklar våra affärer.
Långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc och förvaltningsbolaget AltoCumulus. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan. Axel Johnson Gruppen ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Läs mer om Axel Johnson Gruppen här.