Tenure Track via Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program

Genom samarbetet Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, finansierat med medel från Axel Johnson Gruppen, kan nu Handelshögskolan erbjuda två platser inom Tenure Track på Retail Management-programmet, en inom management och en inom marknadsföring.

Läs mer om programmet och de utlysta platserna här.

Om Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program
Tidigare i år meddelades att Axel Johnson Gruppen donerar 50 miljoner kronor till Handelshögskolan i Stockholm för att stötta det fördjupade lärandet och öka möjligheten till möten och djupare dialog mellan studenter och lärare. Donationen är den största i skolans historia som går direkt till undervisning och inte till forskning.