Nytt ledarskaps-
program med mångfald i fokus

Till hösten lanserar Axel Johnson Axelerate Leadership program – ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att identifiera och utveckla talanger med internationell bakgrund. Programmet, som finansieras av Axel Johnson, är öppet för deltagare med internationell bakgrund, ledarskapserfarenhet och gott affärssinne.

– Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna skapa inkluderande och innovativa företag. Vi har därför satt upp tydliga mål för mångfald med sikte på år 2020. Då ska bolagen ha jämn könsfördelning bland ledare (balans 40/60 procent), och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund, säger Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson.

Ett trettiotal personer erbjuds en möjlighet att delta i programmet, som spänner över nio dagar och bland annat innebär en ökad inblick i Axel Johnson-koncernen, ökad förståelse för svenskt näringsliv och affärsmannaskap och ett stärkt nätverk.

I detta projekt samarbetar Axel Johnson med Mitt Liv, ett socialt entreprenörsbolag som arbetar för mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om programmet och ansök här senast den 27 september.