Martin & Servera förvärvar Ab Chipsters Oy

Martin & Servera förvärvar den åländska grossisten Ab Chipsters Oy och tar därmed för första gången steget utanför Sverige. Med Chipsters som en del av Martin & Servera-koncernen skapas nya möjligheter – både för Martin & Servera och för Chipsters. En viktig del i affären är att Martin & Servera får tillgång till Chipsters sortiment och specialistkunskaper inom färsk fisk och skaldjur.

Förvärvet av Chipsters ligger helt i linje med Martin & Serveras strategi att komplettera moderbolagets verksamhet inom restaurangdistribution med dotterbolag som har sortiment och specialistkunskaper som tillför mervärde för koncernen som helhet.

För mer information om klicka här.