Certex och Forankra växer i Storbritannien

Med förvärvet av lastsäkringsspecialisten Pritchard Tyrite öppnar Axel Johnson Internationals affärsgrupp AxLoad upp betydande möjligheter för en expansion inom utrustning för lastsäkring och tunga lyft i Storbritannien.

Pritchard Tyrite kommer att ingå i Certex UK men också utgöra basen för Certex syster-företag Forankras etablering i Storbritannien. Klicka här för mer information.