Bästa resultatet hittills för Axel Johnson

2016 är det bästa året hittills för Axel Johnson med ett resultat efter finansnetto på

3 698 miljoner kronor (2 165). Även justerat för försäljningen av vår ägarandel i Mekonomen

Group och andra jämförelsestörande poster är 2016 det bästa året hittills i

Axel Johnsons historia.

– Axel Johnsons resultat på drygt 2,8 miljarder kronor visar att vi står starka. Men vi

står inte still. Med Axel Johnsons starka balansräkning – och med fortsatt affärsutveckling

och fler förvärv – har vi alla möjligheter att utvecklas väl åren framöver, säger

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef i Axel Johnson.

Se hela bokslutskommunikén här.