Ny sammansättning i Axel Johnson Internationals styrelse

Mia Brunell Livfors, tidigare ledamot i styrelsen, ersätter Paul Schrotti som styrelseordförande i Axel Johnson International.

Marie Ehrling, för närvarande i styrelsen för Axel Johnson, styrelseordförande för Telia Company och Securitas, samt vice ordförande för Nordea Bank fram till och med den 16 mars 2017, blir ny i styrelsen för Axel Johnson International från och med 17 mars.

I Axel Johnson Internationals styrelse ingår då följande personer:

  • Mia Brunell Livfors, Ordförande
  • Marie Ehrling
  • Marianne Brismar
  • Paul Schrotti
  • Johan Fant