Novax

Novax investerar i och utvecklar tillväxtföretag med en bevisad affärsmodell och en resultatorienterad ledning. Bolaget strävar efter att vara det naturliga valet för tillväxtbolag, entreprenörer och företagare som har en tydlig och långsiktig vision när de söker en partner för att ta nästa steg i utvecklingen.

I korthet

En aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag. Hel- och delägda bolag inkluderar Academic Work, ApoEx, Concept Motion, Designtorget, Educations.com Media Group, Filippa K, Hyper Island, Lagerhaus och RCO.

Total omsättning i
Novax-bolagen år 2017:
8 388 miljoner kronor SEK
Genomsnittligt antal anställda:
ca 5 800
Ägarandel: 100%

Läs mer på www.novax.se

Novax är ett aktivt stöd och bollplank till företagsledare vid genomdrivande av strategiska och värdeskapande initiativ. Långsiktigt värdeskapande omfattar bland annat fokus på kund- och personalnöjdhet samt investeringar i produktutveckling, sälj- och marknadsföring samt geografisk expansion.

Novax har ett omfattande nätverk av personer med operationella erfarenheter från olika branscher som ställer sin kompetens, erfarenhet och sitt engagemang till förfogande samt fungerar som ett aktivt stöd till ledare i Novaxbolagen.

Som dotterbolag till Axel Johnson AB är Novax annorlunda. Som delägare har Novax målet att långsiktigt skapa lönsamhet och värde i entreprenöriella företag med en tydligt tillväxtpotential. Värdegrunden är att ge människor frihet, det är en förutsättning för att ha kraft att växa. Sikten är lång, vilket kräver att nya idéer ständigt prövas. Genom styrelsearbetet är Novax en engagerad och långsiktig ägare utan en på förhand bestämd exitstrategi.