Novax

Novax är Axel Johnsons investeringsbolag som nosar upp tillväxtföretag som söker partner för att växa.

I korthet

En aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag.

Antal anställda: 4000
Omsättning: (hel- och delägda bolag) ca 5 500 miljoner kronor SEK (2015)
Ägarandel: 100%

Läs mer på www.novax.se

Novax investerar i och utvecklar tillväxtföretag med en bevisad affärsmodell och en resultatorienterad ledning. Novax strävar efter att vara det naturliga valet för tillväxtbolag, entreprenörer och företagare som har en tydlig och långsiktig vision när de söker en partner för att ta nästa steg i utvecklingen.

Som delägare har Novax målet att långsiktigt skapa lönsamhet och värde i entreprenöriella företag med en tydlig tillväxtpotential. Novax är ett aktivt stöd och bollplank till företagsledare vid genomdrivande av strategiska och värdeskapande initiativ. Långsiktigt värdeskapande omfattar bland annat fokus på kund- och personalnöjdhet samt investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring samt geografisk expansion.

Novax är ett dotterbolag till Axel Johnson AB. Novax delar den värdegrund som finns inom Axel Johnson Gruppen, genom att tro på att ge människor frihet, det är en förutsättning för att ha kraft att växa. Vidare tänker Novax långsiktigt, vilket kräver att nya idéer ständigt prövas. Genom styrelsearbetet är Novax en engagerad och långsiktig ägare utan en på förhand bestämd exitstrategi.

Novax är majoritetsägare i DesignTorget, Filippa K, Lagerhaus och RCO samt största ägare i Medius och EMG. Vidare har Novax ägarintressen i bland annat Academic Work, Apoex, Concept, och Hyper Island. Bolagen omsätter mellan 100 och 2100 miljoner kronor (2015).