Axel Johnson International

Axel Johnson International är en marknadsledande teknikhandelskoncern som vänder sig till industriföretag i hela Europa.

I korthet

Axel Johnson International är en teknikhandelsgrupp som förvärvar, bygger och utvecklar företag som tillhandahåller produkter och tjänster till industriföretag. De mer än 90 företag som ingår i Axel Johnson International är alla ledande inom sina respektive marknadssegment.

Nettoomsättning år 2016: 6 604 miljoner SEK
ResultatAX år 2016: 378 miljoner SEK
Genomsnittligt antal anställda: 2 944
Omsättning: 6 481 miljoner SEK
Ägarandel: 100%

Läs mer på www.axinter.se

Bland Axel Johnson Internationals närmare 90 företag finns experter inom så skilda områden som avancerade industriella pumpar, utrustning för tunga lyft, lastsäkring vid transporter, kullager och transmissioner samt komponenter för tunga fordon. Kunderna finns inom en mängd olika branscher – från tillverkning av livsmedel till globala transporter, från vindkraftverk till gruvor och från byggarbetsplatser till oljeriggar. Företagen inom Axel Johnson International hjälper industriföretag att förbättra effektiviteten, tillförlitligheten, kvaliteten och säkerheten i sina verksamheter. Det sker genom effektiv distribution av teknikkomponenter, underhålls- och supporttjänster samt kundanpassade tekniklösningar.

Bolagen inom Axel Johnson International är oftast marknadsledande inom sina respektive nischer eller geografiska marknader. Det är entreprenörsdrivna företag, långsiktiga och med fokus på värdeadderande kundlösningar. Axel Johnson International fortsätter att växa genom förvärv. Fokus ligger också på strategiska utvecklingsområden så som digitalisering, hållbara inköp och långsiktig kompetensförsörjning.