Axel Johnson International

Axel Johnson International är en marknadsledande industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader.

I korthet

Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader. Fokus ligger på bolag som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions.

Nettoomsättning år 2017: 7 573 miljoner SEK
ResultatAX år 2017: 416 miljoner SEK
Genomsnittligt antal anställda: 3 282
Ägarandel: 100%

Läs mer på www.axinter.com

Bland Axel Johnson Internationals över 100 företag finns experter inom så skilda områden som avancerade industriella pumpar, utrustning för tunga lyft, lastsäkring vid transporter, kullager och transmissioner samt komponenter för tunga fordon. Kunderna finns inom en mängd olika branscher – från tillverkning av livsmedel till globala transporter, från vindkraftverk till gruvor och från byggarbetsplatser till oljeriggar. Företagen inom Axel Johnson International hjälper industriföretag att förbättra effektiviteten, tillförlitligheten, kvaliteten och säkerheten i sina verksamheter. Det sker genom effektiv distribution av teknikkomponenter, underhålls- och supporttjänster samt kundanpassade tekniklösningar.

Bolagen inom Axel Johnson International är oftast marknadsledande inom sina respektive nischer eller geografiska marknader. Det är entreprenörsdrivna företag, långsiktiga och med fokus på värdeadderande kundlösningar. Axel Johnson International driver utveckling inom fyra utvalda strategiska utvecklingsområden som omfattar digitalisering, service, hållbarhet och kompetensförsörjning.