Axel Johnson International

Axel Johnson International är en marknadsledande teknikhandelskoncern som vänder sig till industriföretag i hela Europa.

I korthet

Teknikhandelskoncern som distribu­erar produkter och kundanpassade lösningar till industriella kunder samt till lokala distributörer och återförsäljare. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: AxLoad, AxFlow, AxIndustries och AxDrive.

Antal anställda: 2 655
Omsättning: 6 481 miljoner SEK
Ägarandel: 100%

Läs mer på www.axinter.se

Axel Johnson Internationals verksamhet sträcker sig från Nordnorge i norr till Spanien i väst och Sydafrika i söder. Tillsammans erbjuder de omkring 80 bolagen företagskunder olika produkter och lösningar – allt från stållinor och service av vindkraftverk till pumpar, kullager, bildlösningar och komponenter för tunga fordon. Koncernen består av fyra affärsområden som är ledande inom sina marknader.

AxFlow är en pumpleverantör som distribuerar utrustning för flödeshantering till industrin.

AxIndustries distribuerar kullager och transmissioner till både mindre företag och globala aktörer.

AxDrive utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar. Kunderna finns inom nytillverkning och eftermarknaden.

AxLoad distribuerar lyft- och lastsäkringsprodukter till bland annat rederier, flygplanstillverkare och industrin.


Tillväxt

Axel Johnson Internationals företag är i dag väletablerade på de marknader där de verkar och målet är att företagen inom koncernen ska vara nummer ett eller två på sina marknader. Kunderna är industriella företag samt lokala distributörer och återförsäljare. Leverantörerna finns världen över.

Axel Johnson International prioriterar organisk tillväxt men har även en aktiv förvärvsstrategi där man vill vara en naturlig diskussionspartner för entreprenörer som letar efter en partner.