Axel Johnson om förnyelse

”OM 10 ÅR UTGÖRS 50 PROCENT AV VERKSAMHETEN AV SAKER SOM KONCERNEN INTE GÖR I DAG”

Axel Johnson tror på företagen som den största förändringskraften i ett samhälle. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt. Grunden till koncernens framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt men det handlar även om satsningar på nya affärer. Om 10 år ska 50 procent av Axel Johnsons verksamhet utgöras av saker som koncernen inte gör i dag. Det kan vara nya erbjudanden, kunder, produkter, tjänster, processer men även helt nya verksamheter.

Vår syn på förnyelse

Basen är de verksamhetsnära förbättringar som sker i bolagen. Det är arbetet som sker dagligen, de dagliga förbättringarna som våra medarbetare genom sitt engagemang bidrar till. Men det är också de större initiativen och framtidsinvesteringar som våra bolag gör för att förbättra verksamheten.

Axel Johnson lägger stor vikt vid affärsutveckling i och i anslutning till bolagen. Genom koncerngemensamma initiativ, som till exempel Axlab, vill vi stötta bolagen att öka takten och styrkan i affärsutvecklingen. Målet är att skapa nya, stabila intäktsströmmar.

Att bygga och utveckla nya verksamheter är en avgörande styrka inom Axel Johnson. Här är strategiska förvärv en del. Och vi har kompetensen och den finansiella styrkan att genom förvärv bygga och skapa nya bolag och verksamheter.


mia

Förnyelsearbete inom Axel Johnson

Se filmen där Axel Johnsons VD Mia Brunell Livfors berättar om hur Axel Johnson arbetar för förnyelse. Läs mer >