D-Ax – digitala affärer

Genom D-ax investerar Axel Johnson i digitala entreprenörsbolag. Ambitionen är att öka koncernens digitala affärsmöjligheter.

Som en av Nordens ledande handelskoncerner vill Axel Johnson möta kunderna i alla kanaler, där de är, och utveckla nya digitala erbjudanden. Axel Johnsons strategiska initiativ, D-Ax, ska öka fokus på koncernens digitala möjligheter.

Axel Johnson söker efter digitala entreprenörsbolag inom handel och tjänster. Bolagen ska ha uppnått en viss omsättning och ha en bevisad affärsmodell. Det kan, men behöver inte, vara e-handelsbolag. Det kan också vara bolag som jobbar med andra affärsidéer inom det digitala.

För mer information om D-ax mejla till contact@d-ax.se.