D-Ax

D-ax är Axel Johnsons verksamhet för investeringar i startup-bolag.

Genom att investera i relativt nybildade snabbväxande startup-bolag är avsikten att genom förnyelse utveckla koncernens verksamhet. Det finns många vägar dit. Ett kan vara att försöka ta det lilla entreprenörsdrivna startup-bolaget till ett moget marknadsledande koncernbolag. Men det kan också vara att låta de nya idéerna och affärsmodellerna befrukta befintlig verksamhet. Axel Johnson och koncernbolagen kan bli startup-bolagens kunder, leverantörer, partners och ägare.

Fokus för investeringar är inom mat och handel, och särskilt inom e-handel, betalningslösningar, logistiklösningar, försäljnings- och marknadsföringslösningar och data/analys.

Axel Johnson är en långsiktig ägare. Det innebär att vi blir ägare och partners till bolag som i första hand är fokuserade på att bygga en långsiktigt framgångsrik och lönsam affär, snarare än de som bygger upp sina bolag med målet att sälja det inom några år, så kallad exit. Vi söker entreprenörer som vill bygga och utveckla sitt bolag tillsammans med Axel Johnson. Vi tänker transfer snarare än exit: Hur ska vi genom våra befintliga bolag, nätverk, resurser och kompetenser utveckla startup-bolaget till något större, och något som blir en värdeskapande del av koncernen.

För mer information om D-ax mejla till contact@d-ax.se.