Samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Vid Center for Retailing bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar.

Partnerprogram

Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar. Läs mer här >>

SSE Business Lab

Axel Johnson är strategisk partner till Stockholm School of Economics Business Lab – en språngbräda för nystartade företag. SSEBL stöttar studenternas entreprenörskap och får fler att starta framgångsrika företag. Inkubatorn grundades 2001 och syftar till att möta intressanta människor, idéer och företag inom förnyelse. Läs mer här >>

– Samarbetet med Axel Johnson är av stor vikt för Handelshögskolans strategiska satsning på detaljhandeln, säger Sara Rosengren, professor i företagsekonomi och chef för Handelshögskolans Center for Retailing. Axel Johnsons breda portfölj av detaljhandelsbolag ger fantastiska möjligheter att förstå vilka utmaningar branschen står inför, något som kommer både våra forskare och studenter till godo.

Vid Center for Retailing läggs stort fokus på att integrera företagsproblem i såväl undervisning som forskning. I Retail Management-programmet kombineras akademisk kunskap med praktisk relevans genom projektarbeten, workshops och gästföreläsningar. Axel Johnson deltar i flera av kurserna genom case och föreläsningar samt genom Axel Johnsons retailklubb. Retailkubben är en del av kursen Applied Retail Track som löper parallellt med andra kurser under hela utbildningen.

– Upplägget med retailkubbar är unikt. I kursen skapas lärandet gemensamt av företagen, skolans fakultet och programmets studenter. Aktuella frågor hos företagen blir en utgångpunkt för den akademiska undervisningen, säger Fredrik Lange, chef för Retail Management programmet vid Handelshögskolan i Stockholm. Genom Axel Johnsons retailklubb får studenterna insikt i de utmaningar som möter allt från varuhus till livsmedelskedjor och rena e-handlare.

Från hösten 2018 kommer studenterna i Retail Management-programmet även att delta i Antonia Ax:son Johnsons Tutorial Program som syftar till att ge studenterna fördjupat lärande, fler bryggor mellan teori och praktik och en förmåga att artikulera insikter kring nutida utmaningar för företagande och samhälle. Läs mer om detta nedan.

Axel Johnson är även strategisk partner till Stockholm School of Economics Business Lab (SSEBL) som tillhandahåller kontor, rådgivning samt stöd vid kapitalanskaffning via sitt nätverk av partnerföretag och alumner till företag startade av nuvarande eller tidigare studenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Klarna är ett av de mest kända företagen som startats hos oss. Vi är även en tankesmedja som fungerar som innovationsstöd till etablerade företag. Vi ser fram mot att samarbeta med Axel Johnson och se vilka innovativa idéer som kan uppstå genom partnerskapet, säger Erik Wetter, chef för SSEBL.

SSEBL är en av Sveriges mest framgångsrika inkubatorer som sedan starten 2001 har genererat över 100 företag med mer än 2,5 miljarder kronor i samlad omsättning.

Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program

Tack vare ett tätt samarbete och en donation på 50 miljoner kronor från Axel Johnson Gruppen kommer Handelshögskolan i Stockholm att lansera Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, en satsning på undervisning och personlig utveckling som blir den största i Handelshögskolans historia. Donationen är unik i Sverige i sitt slag då merparten av offentlig och privat finansiering vanligtvis går till forskning och inte undervisning.

Med start hösten 2018 kommer kandidatstudenterna vid Handelshögskolans Retail Management-program att få möjlighet till ett fördjupat lärande genom att kontinuerligt träffa en senior forskare för att diskutera aktuella ämnen och sin egen utveckling. Programmet är inspirerat av universitet som Oxford, Cambridge och amerikanska liberal arts-colleges och följer i Handelshögskolans tradition med hög lärartäthet och nära kontakt mellan studenter och fakultet.

Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är idag är ett av få akademiska utbildningsprogram i världen där företag, studenter och fakultet integreras i programmets pedagogik. Akademiska teorier konfronteras med företagens utmaningar vilket skapar en unik inlärningsmiljö med stark verklighetsförankring.

– De svenska och internationella handelsföretagen är en stark utvecklingskraft i Sverige och i världen. Inom handeln behöver vi medarbetare med djupa akademiska kunskaper, en öppen förståelse för omvärlden och breda perspektiv. Vi vill därför utöka vårt samarbete med Center for Retailing med en satsning på pedagogik, på det interaktiva lärandet och en djupare dialog mellan lärare och studenter. Jag gläder mig att få bidra med ett viktigt steg i skolans utveckling för framtidens medarbetare”, säger Antonia Ax:son Johnson.