Samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Vid Center for Retailing bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar.

Partnerprogram

Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar. Läs mer här >>

SSE Business Lab

Axel Johnson är strategisk partner till Stockholm School of Economics Business Lab – en språngbräda för nystartade företag. SSEBL stöttar studenternas entreprenörskap och får fler att starta framgångsrika företag. Inkubatorn grundades 2001 och syftar till att möta intressanta människor, idéer och företag inom förnyelse. Läs mer här >>

– Samarbetet med Axel Johnson är viktigt för Handelshögskolan och för Retail Management-programmet. Axel Johnsons breda portfölj av detaljhandelsbolag ger fantastiska möjligheter att förstå vilka utmaningar branschen står inför. Studenterna får därmed insikt i de utmaningar som möter allt från varuhus till livsmedelskedjor och specialhandeln, säger Fredrik Lange, programchef för Retail Management-utbildningen vid CFR.

Retail Management-programmet är en del i Handelshögskolans strategiska satsning på detaljhandeln. En stor del av utbildningen samskapas med näringslivspartners genom projektarbeten, workshops och gästföreläsningar.

– Vi skapar utbildningen tillsammans med företagen. I många av kurserna är företagen med och presenterar case och håller i föreläsningar. Och i våra så kallade Retailklubbar skapas innehållet gemensamt av företagen och skolans fakultet så att aktuella frågor hos företagen blir grunden för undervisningen, fortsätter Fredrik Lange. Samarbetet, som innebär direktkontakt mellan studenter och företag på olika sätt, har också visat sig vara en bra rekryteringsplattform.

Axel Johnson är även strategisk partner till Stockholm School of Economics Business Lab (SSEBL) som tillhandahåller kontor, rådgivning samt stöd vid kapitalanskaffning via sitt nätverk av partnerföretag och alumner till företag startade av nuvarande eller tidigare studenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Klarna är ett av de mest kända företagen som startats hos oss. Vi är även en tankesmedja som fungerar som innovationsstöd till etablerade företag. Vi ser fram mot att samarbeta med Axel Johnson och se vilka innovativa idéer som kan uppstå genom partnerskapet, säger Erik Wetter, chef för SSEBL.

SSEBL är dels en av Sveriges mest framgångsrika inkubatorer som sedan starten 2001 har genererat över 100 företag med mer än 2,5 miljarder kronor i samlad omsättning. Läs mer om utbildningen