Axel Johnson ”Alla tiders arbetsgivare”

Då Samhalls Visa Vägen-gala på måndagskvällen firade tioårsjubileum, fick Axel Johnson motta hederspriset ”Alla tiders arbetsgivare”. – Alla kan ta ställning för att bryta kompetensslöseriet som finns i Sverige, säger Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson.

Den 20 november hölls den tionde upplagan av den årliga galan ”Visa Vägen”, där Samhall prisar arbetsgivare och eldsjälar som arbetar för att öppna arbetsmarknaden så att fler personer med funktionsnedsättningar kan få ett arbete. Under galan fick Axel Johnson motta hederspriset ”Alla tiders arbetsgivare”, som instiftats jubileumsåret till ära.

– Alla kan ta ställning för att bryta kompetensslöseriet som finns i Sverige. Alla kan arbeta för att öppna dörrar och skapa inkluderande företag och arbetsplatser där vi tar tillvara all kompetens och möter alla kunder. På Axel Johnson ser vi våra verksamheter som en positiv förändringskraft i samhället, och vi vill skapa arbetsplatser där varje medarbetare känner sig inkluderad, respekterad och sedd, säger Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson.

Axel Johnson har visat affärsnyttan av ett aktivt mångfaldsarbete
Motiveringen till Axel Johnsons utnämning löd;
Genom ett både långsiktigt och tydligt hållbarhetsarbete har Axel Johnson visat affärsnyttan av ett aktivt mångfaldsarbete. Med en tydlig styrning och ett aktivt ledarskap har de breddat koncernens många arbetsplatser, inom en rad olika branscher och verksamhetsområden, så att de bättre speglar hur hela det svenska samhället ser ut.

– I Sverige uppger omkring 900 000 personer – närmare 15 procent – i arbetsför ålder att de har någon form av funktionsvariation. Att arbetslösheten är högre i den gruppen än bland personer som inte har någon funktionsnedsättning beror till stor del på fördomar. Fördomar som innebär att företag riskerar att gå miste om värdefull kompetens. Vi kan aldrig bli kvitt fördomarna, men vi kan bli medvetna om dem, säger Caroline Berg.

– Det är en fantastisk resa som vi har fått uppleva de senaste tio åren. Allt fler arbetsgivare väljer att se kraften och talangerna hos personer som tidigare stängts ute från arbetsmarknaden. Nu vill vi lyfta fram och hylla de arbetsgivare som i våra ögon har gjort allra mest. De är vägvisare som inte bara skapat arbete för personer med funktionsnedsättningar – utan som också fått andra att följa i deras fotspår, säger Jan Scherman, ordförande i Visa vägen-juryn.

Läs mer om priset och galan här.