Axademin

Mötesplatsen Axademin erbjuder ledare inom Axel Johnson kunskapsutbyte, kreativitet och dialog. Vi har även tagit fram ledarutvecklingsprogrammet Axiom för koncernens nya chefer och specialister. Möt två av deltagarna.

Axademin

Erbjuder ledare inom Axel Johnson-koncernen kompetens- och ledarutveckling. Tre områden ingår:

– Axiom
Ett unikt ledarutvecklingsprogram för koncernens topptalanger där vi aktivt arbetar med de viktigaste frågorna på våra bolags agenda. Axiom är en viktig del i rekryteringen av rätt kompetenser för att skapa och bibehålla mångfald i våra bolag.

– Seminarier
Ger möjligheter till utveckling inom olika områden – till exempel styrelsekunskap, digital kunskap och finansiella samband – för våra ledare. Våra seminarier är en viktig del av vårt arbete med utveckling av hållbara och nya affärer.

– Möten
Vi talar om de viktigaste globala trenderna tillsammans med våra medarbetare. Vi bjuder in de mest intressanta personerna, både interna och externa liksom svenska och internationella.

Mer om Axiom

Axel Johnson-koncernens ledarutvecklingsprogram för chefer som är nya i sina ledarpositioner samt specialister. Axiom är en aktiv utbildning där du som deltagare konkret arbetar med några av de viktigaste frågorna på våra företags agendor. Du är med och bidrar med din kunskap och dina idéer samtidigt som du själv får nya lärdomar och erfarenheter. Sedan programmet startade 2009 har över 100 deltagare gått programmet. Axiom omfattar utbildning och övningar i bland annat ledarskap, strategi, ekonomi och presentationsteknik.

Varje år erbjuder Axel Johnson genom mötesplatsen Axademin sina ledare ett antal seminarier och utbildningar som till exempel styrelseutbildning, finansiella samband och introduktion till nya ledare. Som en del i Axademin finns Axiom – Axel Johnson-koncernens ledarutvecklingsprogram för nya chefer och specialister.

Anna Åkesson, e-handelschef på Hemköp, deltog i programmet 2013. Förutom värdefull kunskap och insikt i Axel Johnson-koncernen fick hon ta del av ett nätverk av befintliga och tidigare medarbetare.

– Axiom är ett väldigt affärsfokuserat program som stärker deltagarnas affärssinne och ledaregenskaper. Just nätverket ser jag som ovärderligt, säger hon.

Daniel Mogues, Area Manager på Kicks, instämmer. Han var en av deltagarna 2010 och har haft nytta av den kunskap han fick både inom ledarskapsutveckling och ren affärsförståelse vid flera olika tillfällen. För honom möjliggjorde Axiom dessutom en karriärväxling.

– Jag har gått från att arbeta med logistik i över tio år till försäljning. Fortfarande i dag lutar jag mig tillbaka på det nätverk jag fick under utbildningen, säger han.

Axel Johnson-koncernen består av en mängd företag inom ett brett spektra av branscher. Företagen är en del av den hållbara utvecklingen och Axel Johnson ska vara en positivförändringskraft i de samhällen koncernen är en del av.

– Jag är stolt över att arbeta i ett företag som verkar för företagens goda kraft i samhället. Det är en arbetsmiljö med stark kultur där man sätter stort värde i det värderingsstyrda ledarskapet och aktiva medarbetarskapet. Detta binder oss samman, oavsett inom vilket bolag Axel Johnson vi arbetar, säger Anna Åkesson.

– Det är en stor koncern med många spännande bolag som erbjuder många vägar att utvecklas, säger Daniel Mogues.


Samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm, Center For Retailing (CFR), som utbildar civilekonomer med inriktning på detaljhandel. CFR har ett nära samspel med näringslivet. Vi är även partner till inkubatorn SSE Business Lab som syftar till att möta intressanta människor, idéer och företag inom förnyelse. För att läsa mer om samarbetet med Handelshögskolan – klicka här.