Axfoundation

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Verksamheten grundades 1993 av Antonia Ax:son Johnson och föddes ur en önskan om att sakligt belysa och öppet diskutera hållbarhetsfrågor inom näringslivet, i en tid då begrepp som CSR och hållbarhet inte stod på särskilt högt på många företags agendor.

”Axfoundation vill ligga i framkant. Utmana och översätta de goda tankarna till praktiskt genomförande. Oförtrutet.”
Antonia Ax:son Johnson

Axfoundation arbetar utifrån grundtanken om företagande som förändringskraft. Närheten till de många företagen inom Axel Johnson Gruppen ger insikter om vilka praktiska hållbarhetsproblem och möjligheter som näringslivet står inför. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med bolagen inom Axel Johnson Gruppen. Då engagerar sig Axfoundation i hållbarhetsrelaterade projekt som ligger utanför företagens ordinarie hållbarhetsarbete.

Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald, samt hållbarhet för barn och unga.

Syftet med Axfoundations projekt är att skapa verklig förändring. Eftersom lösningar på hållbarhetsutmaningarna ofta kräver en bred uppslutning för att kunna förverkligas, samarbetar Axfoundation många gånger i och mellan hela branscher.

Vill du komma i kontakt med Axfoundation eller läsa mer om verksamheten och aktuella projekt besök www.axfoundation.se.