Ägarstyrning

Axel Johnsons värdegrund och långsiktighet utgör en viktig gemensam plattform för hela koncernen. Genom långsiktigt, aktivt och värderingsstyrt ägande kan Axel Johnson påverka.

”Axel Johnson har alltid varit en del av mitt liv. Under uppväxtåren fick jag se min mamma Antonia Ax:son Johnson ta över ansvaret för företaget efter min morfar 1979. Jag fick se hur ansvaret så småningom förenades med en passion och skaparglädje att bygga en ny företagsgrupp. Handel fortsatte att vara hjärtat, men en ny riktning inom konsumentnära handel tog form. De en miljon dagliga kundmötena blev bränsle för många nya affärer. I mars 2015 tillträdde jag som ordförande, och är tillsammans med mina syskon femte generationens familjeföretagare i Axel Johnson. Under de senaste dryga tio åren som jag har arbetat helhjärtat i familjeföretaget har vår företagshistoria fått en djupare mening. Helt avgörande är tryggheten och styrkan att våga förändras – förmågan och drivkraften att utveckla, omvandla, och bygga nya affärer. Det är en tradition jag med glädje kommer att bygga vidare på.

Vi har idag en stark plattform av framgångsrika verksamheter och står väl positionerade för att arbeta med en ökad utveckling och förnyelse. Som ägare är vi lyhörda för de skiften vi ser i omvärlden.

Våra ambitioner att utveckla Axel Johnsonkoncernens befintliga verksamheter, att bygga nya affärer med de bästa medarbetarna, är höga. Samtidigt kommer vi också fortsätta att förvärva nya verksamheter de närmaste åren. Vi ska ha en snabb reaktionsförmåga med korta beslutsvägar utan att släppa blicken från det långsiktiga byggandet.”

Caroline Berg
Ordförande, april 2016

Läs mer om våra verksamheter här.